Informació i atenció turística en llengua estrangera, anglès

¡GRATIS!

Categoría:

Descripción

Objectiu general
Aplicar les expressions i el vocabulari suficient per interaccionar correctament amb visitants de parla anglesa.
Relació de mòduls de formació
Mòdul 1 Atenció al client de parla anglesa 15 hores
Mòdul 2 Resolució de queixes i reclamacions 15 hores
Modalitats d’impartició
Presencial i teleformació
Durada de la formació
Durada total en qualsevol modalitat d’impartició 30 hores