Desarrollo de aplicaciones web

0,00

Aquest programa ofereix l’oportunitat de desenvolupar documents i components informàtics que constitueixin aplicacions informàtiques en entorns distribuïts mitjançant tecnologies web, basades en un disseny tècnic ja desenvolupat, realitzant també la verificació, documentació i implementació dels seus.

 

 

 

Descripción

Aquest programa ofereix l’oportunitat de desenvolupar documents i components informàtics que constitueixin aplicacions informàtiques en entorns distribuïts mitjançant tecnologies web, basades en un disseny tècnic ja desenvolupat, realitzant també la verificació, documentació i implementació dels seus.

Família Professional: Informàtica i Comunicacions

Durada: 590 hores

Contingut formatiu:

-Desenvolupament de documents web utilitzant llenguatges de marca

-Desenvolupament i reutilització de components de programari i multimèdia utilitzant llenguatges d’script.

-Aplicacions tècniques d’usabilitat i accessibilitat en l’entorn del client.

-Programació web en l’entorn del servidor.

-Desenvolupament d’aplicacions web en l’entorn del servidor.

-Accés a dades en aplicacions web en l’entorn del servidor.

-Desenvolupament d’aplicacions web distribuïdes.